Négy tölgy

A fa/facsoport története

Több mint egy évszázad történelme poroszkált, bandukolt, masírozott, viharzott el mellettük és halad mai is nap, mint nap, egyre gyorsuló tempóban. Lombkoronájukban madarak tucatjai, pihennek, fészkelnek, táplálkoznak, kopácsolnak. Seregélyek, fekete rigók, tengelicek. Lombtalan időszakban a környéket pásztázó egerészölyvek is rendszeresen megpihennek zsákmányszerző körútjaikon. Esténként fecskék repdesik körül a koronákat, mint apró rovarok a nagy virágfejeket. (fotó 1-4.)
Ő, e négytagú facsoport egyik tagja, aki társival együtt csak erős szervezetüknek és szerencséjüknek köszönhetik, hogy még állnak. Évről évre kihajtanak, így az utazóknak minden évszakban az országút túloldalán álló emlékkereszttel együtt támpontot adnak.
A Quercus robur-k a Békés megyei Kétsoprony határában a 44-s számú főút, és a 2014-ben megépült és egyre népszerűbb kerékpárút mellett vannak. A kocsányos tölgyeket az 1890. évi I. törvény alapján megépült első alföldi transzverzális állami út (Irod.: 1.) mellé ültették az 1900-s évek elején a Békéscsaba Szarvas közötti szakaszt vigyázó útőrházak mellé, körülbelül 50 darabot. Az eredeti épület ma is áll és lakott. (Irod.: 2.)
Ezen kis társaság legbetegebb tagja a legészaknyugatibb tölgy.
Törzsén teljes hosszában és több tíz centi szélességben, nyugati irányban hiányzik a kéreg. A kilátszó farész a tövénél erősen korhadt, magasabban farontó rovarok lárváinak járatai hálózzák be végig a koronaszintig, ameddig a földről belátható. Ugyan ezen a seben vertikálisan mély repedés fut végig a törzsön. A sérült oldalon vastag ágelhalások is vannak, amelyek terjednek és a fa biztos halálát jelentik megfelelő sebkezelés és szakszerű gallyazás nélkül. Ez a folyamatosan terjedő góc a fa törzskerületének növekedésére is károsan kihat. (fotó 5-9.)
Szakérő növényvédelmük és korukból kifolyólag szükséges gyógykezelésük nem megoldott. Egyedüli fadoktoraik a szorgosan kopácsoló harkályok. Információim szerint: nem állnak kiemelt védelem alatt. A helyrajzi számot tartalmazó térképen: Helyi jelentőségű, védett természeti emlék jelölés találhat. Vegetációs időszakban a falu önkormányzata az aljnövényzetet rendszeresen kaszáltatja. Több gondozást nem kapnak. Azért, hogy a több mint száz éves megélt koruk ellenére a jövő is biztosítva legyen számunkra, különös tekintettel a legészaknyugatibb fára, amely az időjárás összes viszontagságainak van leginkább kitéve, a Kondoros felől érkező heves viharoknak, fagyos szeleknek: ezért nyújtom be pályázatomat az Év fája és a Hős fa kategóriában is.
Felhasznált irodalom:
(1.) Békés megye képes krónikája/szerk.: Edmann Gyula.- Kiadja: Békés megyei Közgyűlés Millenniumi Emlék Biz., 2001. 212. oldal.
(2.) Szelekovszky László: Békés megye famatuzsálemei.- Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyesület, 2000. 35.oldal.

Képek a fáról/facsoportról
A fa/facsoport adatai
Fa/facsoport elhelyezkedése: 
A pályázaton induló, ellátásra szoruló fa GPRS koordinátái: 46.734018, 20.896047. (014/13 Hrsz. területen)
Faj: 
Quercus robur
Kora: 
100
Magassága: 
15
Törzskerület: 
337cm