Hársfa, Hős fa, Martonvásár, Brunszvik Park

A fa/facsoport története

Ezt a szép öreg hársfát, a rendelkezésre álló dokumentumok szerint Brunszvik Teréz ültette az 1790-es években. A korát megelőző gondolkodású Brunszvik Teréznek nem csak az első hazai és közép- kelet európai óvodát köszönhetjük, de sokat tett a mai Brunszvik-kastély kertjének kialakításában is.
Teréz emlékirataiból tudjuk, hogy ő maga is tevékenyen részt vett ebben a munkában. Saját kezével hársfákat ültetett kör alakban, amit Hársfa Köztársaságnak (Hársfa Körönd) nevezett el. A dokumentumok szerint az elültetett hársfákat egy-egy szeretett barátjáról, illetve családtagjáról nevezete el és távollétükben az őket helyettesítő fákkal beszélgetett.
 Beethoven nagy tisztelője, barátja volt Teréz, így róla is elnevezett egy fát. Ezt a tényt támasztja alá az alábbi idézet Brunszvik Teréz naplójából: „Beethoven eljött Budára, eljött Martonvásárra is, és mi felvettük abba a kis köztársaságba, amelynek csupa kiválasztott férfi és asszony volt a tagja. Egy kerek térséget magas fákkal ültettünk be; minden fa egy-egy tagnak nevét viselte, és ha egyik-másik nagy fájdalmunkra távol is volt, mégis beszélhettünk e jelképeikkel, örömet s okulást merítve szavaikból. Igen gyakran megtörtént, hogy reggeli köszönés után a fához fordultam tanácsért, és az én fám sohasem furakodott a felelettel!”
A martonvásári kastélyparkban a hársfa köztársaság fáiból már csak egyetlen példány maradt életben, melynek kora megközelítőleg 230 év. Ez a kislevelű hárs a kastély közvetlen szomszédságában, egy aszfalttal körülvett kis szigetben található, néhány más fafaj társaságában. Megtépázott, beteges, de még így is megindítóan szép látvány, ahogy lekönyökölve, mankóra támaszkodva áll, és korhadó romjaiból évről- évre kivirágozva hirdeti az örök megújulást.

Forrás: Hornyák Mária: Beethoven Brunszik Teréz naplóiban. Martonvásár, 2004.

Képek a fáról/facsoportról
A fa/facsoport adatai
Fa/facsoport elhelyezkedése: 
Martonvásár, Brunszvik Park, 2462, Martonvásár
Faj: 
Kislevelű hárs
Kora: 
230 év
Magassága: 
8-10 m
Törzskerület: 
50 cm-re a földtől 498 cm