9700 Szombathely, Szent István park

A fa/facsoport története

Erzsébet királyné fája

1898. szeptember 10-én Erzsébet Genfben merénylet áldozata lett, késszúrás végzett vele. Az Osztrák-Magyar Monarchia népei gyászolták a királyné elvesztését, hiszen uralkodó férjénél és annak szűkebb családjánál sokkal népszerűbb és közvetlenebb személyiség volt.

A birodalom tiszteletét az uralkodóné iránt nemcsak a sötét pompában celebrált gyászszertartás, hanem a rengeteg szobor, emlékpark, liget és természetesen az emlékére ültetett fa is mutatta.

Darányi Ignác, a magyar kormány földművelésügyi minisztere már 1898. novemberében rendeletet adott ki, amely szerint: „Mert a kinek bölcsője ott ringott egy erdőkoszorúzta tó bűbájos partjain; a kinek kedélye annyiszor vidult fel erdeink zugó fái közt és a kinek sebzett lelke oly édes enyhülést talált távoli vidékek mythoszi ege alatt magasba nyuló százados erdők mélyén; a ki a természet szépségeinek oly csodálója volt: annak emlékét fák millióinak kell hirdetni; annak tiszteletére, mint az ó-kor mesés világában, szentelt berkeknek kell támadniok, hova áhitattal közeledjék az utas; hol a fáradt vándor a nap heve ellen enyhelyet találjon s nemes érzelmekre gerjedjen a lélek! Én bizalommal intézem azt a kérést a magyar társadalomhoz, hogy dicsőült Királynénk emlékezetére emlékfákat ültessünk!”

A felhíváshoz Szombathely is csatlakozott, a város nyugati részén álló dombon nőtt öreg gesztenyefát nevezték ki Erzsébet királyné fájának. Az akkoriban már éltes fa azonban 1907-ben elpusztult, pótlásul egy nagylevelű hársfát ültettek, ez a faaggastyán tekinthető meg ma a régi víztorony melletti emlékhelyen.

Ahogyan a helyi sajtó nemrég beszámolt róla, a több mint száz éves fa állapota az utóbbi időben erőteljesen leromlott. A gondoskodó metszések nem tudják féken tartani az idős fa gombás betegségét és korhadását, ami azt jelenti, hogy valószínűleg a kérges óriás elérte természetes élettartama végét. Látta a dualizmus kori megyeszékhelyet, az egymást követő viharos politikai eseményeket, de tanúja volt annak is, hogy panelházak nőnek ki a földből. A hársfa megérte a 21. századot, szerényen, de méltóságteljesen kapaszkodik az egykori szőlőhegy földjébe.

Most a Szombathelyi Szépítő Egyesület a SZOMPARK-kal karöltve kísérletet tesz arra, hogy lelassítsa a fa pusztulását. A fent említett szervezetek vezetői egy rövid videót tettek közzé, amelyben a fa sorsáról, jelenlegi állapotáról és a növény élettartamának meghosszabbítása érdekében végzett munkálatokról tájékoztatják a város lokálpatriótáit és az érdeklődőket.

https://www.youtube.com/watch?v=TP-OsFc2-oM&feature=emb_title

Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy mind történelmileg, mind kulturálisan, mind a szívünknek kedves természeti értékként megérdemli a szombathelyi Erzsébet királyné fája, hogy az Év Fájának jelöljük.

A szöveget Németh Ákos jegyzi, forrás: https://zoldhullam.szombathely.hu/hu/zold-hirek/utolso-esely-probaljak-m...

A környezetéről, az ott található kulturális és természeti kincsekről az alábbi linken tudnak tájékozódni: https://szombathelypont.hu/latnivalok/fak-oleleseben/szent-istvan-park.444/

Képek a fáról/facsoportról
A fa/facsoport adatai
Fa/facsoport elhelyezkedése: 
9700, Szombathely, a Víztorony utcából a régi városi Víztoronyhoz vezető lépcső balusztrádos pihenője; koordináták: 47°13'39.4"N 16°36'12.0"E 47.227605, 16.603319
Faj: 
nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos)
Kora: 
114 év
Magassága: 
21,8 méter
Törzskerület: 
131 centiméter