Ecsenyi Sváb Megbékélés és Emlékezés fája

A fa/facsoport története

A régi ecsenyi sváboktól hallott elbeszélések szerint a betelepülő svábok nem azonos helyről érkeztek és a település három különböző pontján települtek le. Olyannyira nagy volt köztük az ellentét, hogy saját önkormányzatuk, pecsétjük volt, sőt még a búcsút is külön tartották. Ezen ellentétek enyhülése után a megbékélés időszakában ültették el több mint 200 éve a megbékélés fáját, és ez még csak első egymás közötti megbékélés időszaka volt.
A második nagy világégés után az ecsenyi svábok kitelepítése és a felvidéki Zsigárdról történő betelepítés újabb még nagyobb feszültséget, békétlenséget gerjesztett. De miután kiderült, hogy mindkét náció vétlen, így ez a fa az újabb megbékélés jelképe lehetett.
Ecseny lakosságának nagymérvű lélekszám csökkenése miatt maholnap a megemlékezés mellett – ez a szívünknek oly kedves földig ágas cser – az emlékezés fája is lesz.
Ő mindegy rekviem az ecsenyi svábokért a zsigárdi magyarokért és Ecseny község valamennyi eltávozottjáért.

Képek a fáról/facsoportról
A fa/facsoport adatai
Fa/facsoport elhelyezkedése: 
Ecseny 015/14 hrsz
Faj: 
Földig ágas cser
Kora: 
200
Magassága: 
21 m
Törzskerület: 
4,5 m