8092 Pátka Vak Bottyán tér 4

A fa/facsoport története

A Pátkai -tó és Szűzvár legendája szájhagyomány alapján.
A Pátkai -tó és Szűzvár legendája alapján a két fa története ,két fiatalnak állít emléket.
"Lángra gyúló égő szerelem."
Régen két vár volt ezen a vidéken Pátka volt az egyiké ,Szűzvár pedig a másiké ,amely a tó túloldalán állt. A két várúrnak hasonló korú gyermekei voltak.A pátkainak fia,akit Delinek hívtak,a szűzvárinak pedig lánya,Szöszke.A gyerekek felnőttek,egy alkalommal összetalálkoztak és a találkozásból égő szerelem lett.
A szülők észrevették ezt,de Szűzvárnak ura másnak szánta szépséges leánya kezét,ezért nem nézte jó szemmel a fiatalok románcát.Tudta ezt a pátkai várúr is ,de ő a fiatalok pártját fogta és elmentek leánykérőbe,megelőzve egy idegen királyfit.
Amikor bebocsájtást kértek , a szűzvári úr arcán gúnyos mosoly jelent meg és a következőket mondta :"Ha már két ilyen nemes ,talpraesett legény verseng a lányom kezéért tegyenek próbát, és amelyikük ügyesebb,erősebb ,azé legyen lányom keze." A várúr három próbát eszelt ki. Az első próba volt,hogy a kérőknek puszta kézzel el kellett ejteniük egy -egy medvét.A két királyfi hajszál egyforma medvebundát hozott a vadászatból. A második próbában olyan felvonóhidat kellett építeniük a vár egy-egy kapujához,amit az őrparancsnok hatéves kisfia is fel tud húzni.A feladatnak mindkét kérő tökéletesen eleget tett.A várúr maga elé hívatta a két fiatalembert és mondta:"Derék legények vagytok mind a ketten,azonban csak egyikőtöknek adhatom lányom kezét. Ezért az lesz a férje ,aki a különlegesebb,fényűzőbb járművön szállítja várába őt."A várúr azt gondolta ,hogy a királyfihintójánál különlegesebb ,drágább járművet a pátkai várúr fia nem lesz képes kitalálni.A pátkai királyfi apja tanácsára a völgy végében kőgátat építtetett ,hogy a tó vizét akkorára duzzassza,hogy hajóval lehessen közlekedni a két vár között.A megadott határidőn megjelent az idegen királyfi tíz pár hófehér paripa által húzott hintójával,de csak integethetett a boldog ifjú párnak ,akik egy háromárbocos hajón indultak lakodalmat csapni a pátkai várba.
Szűzvár ura,amikor meglátta a hajót ,rájött arra, hogy lánya csak annak a férfinak oldalán lesz boldog ,aki őt ennyire szereti.Ezzel áldását adta a frigyre .
Az ő emlékükre áll itt a két fa.

A versenyben benevezett 2 fa élete és természetes környezete veszélyben van,az alábbi szempontok alapján:
- az egyik fát hozzá nem értő kezek megnyesték és ezáltal a fa elbillent egy irányba és felső gyökereinek egy része a föld felszínén látható.
-naponta haladnak át személygépkocsik a gyökerein és ezáltal károsítják, és eltiporják a fák környékéről a földet.
Pályázatunkat azért adtuk be, hogy szeretnénk megmenteni az utókor számára ezt a két hatalmas fát, mely másfél évszázada a településünk értéke.

Képek a fáról/facsoportról
A fa/facsoport adatai
Fa/facsoport elhelyezkedése: 
Pátka,Vak Bottyán tér 2, Báró Ivánka Kúria udvarán helyezkedik el
Faj: 
nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)
Kora: 
160 év
Magassága: 
14-15 m
Törzskerület: 
330/380 cm