Szamosszeg Bocskai téri ezüst juhar

A fa/facsoport története

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Szamos és a Kraszna között, egy korábban mező városi jogállással rendelkező, de ma már csak 1990 lakost számláló településen, Szamosszegen, annak központjában áll egy fa, immár 86 éve. Ez a fa az ezüst juhar (Acer saccharinum) mely hazánkban nem őshonos, Észak-Amerika atlanti partvidékére jellemző faj. Európába először 1725-ben hozták be. Ennek a fajnak egy példányát, mely a falu életének csaknem egy évszázados emlékét őrzi szeretnénk az "Év fája 2015" pályázatra nevezni.
1929-ben néhai Filep György ültette 17 évesen. Nem volt semmilyen szándéka a leszúrt venyigével - melyből az egyik megfogant - csupán annyi, hogy szebbé tegye a ma négy részre osztott telkünk előtti teret. Akkor még nem tudhatta, hogy a fa büszkesége lesz a falunak. Ekkor egy ártézi kút üzemelt a fától néhány méterre, amely biztosította számára a megfelelő víz mennyiséget. Ma a fát egy I és egy II világháborús emlékmű, egy székely kapu és a tér túloldalán a 152 éves református templom öleli át. Ebből fakadóan központi szerepet élvez, mint bolygók a napot úgy veszik körül ezt a sok vihart megélt és túlélt fát, kiemelvén fontosságát. A falu önkormányzata és a falu megmaradását zászlajára vevő egyesület a lakosokkal közösen gondoskodnak a település és a tér rendezettségéről, ápoltságáról. Ez a fa tanúja volt a II háborúnak, látta, amikor a zsidó lakosokat kiterelték a faluból, látta, amikor málenkij robotra vitték a falu fiataljait, és egyidős az első háborús emlékművel, amelyet a fa ültetése előtt egy két évvel a Horthy korszakban készítettek, és amelynek két oldalán annyi hősi halott neve van feltüntetve, amelyik egy egy városnak is dicsőségére válna. A szamosszegi ember kész volt mindig áldozatot hozni a hazáért.
A fa a helyi általános iskola tanulmányi életébe is bekerült. Az oktatás során 3 héten keresztül "Természeti kincsvadászattal" foglalkoznak a tanulók. A 3 téma: Erdő, Szamos-, Falu- kincsei közül egy hetet a településen található természeti, építészeti kincsek megismerésére és feldolgozására fordítanak. Ebben az egy hétben az ezüst juhart ismerték meg. Néhány évvel ezelőtt az ezüst juharnak méltó társai voltak a templom kert vadgesztenye és hársfái, amelyet az 1848-as forradalom bukása után ültettek őseink. Őket azonban egy vihar 2010-ben kidöntötte. Az ezüst juhar is a vihar útjában volt, de túlélte, mint minden társadalmi és gazdasági változást, amely a települést és annak lakosait sújtotta. Az ezüst juhar azóta árnyat ad a két háborúban elesettekre emlékezőknek, a nemzeti összetartozás napja és a Trianoni emléktáblát körülvevő szamosszegi székely kapu előtt megemlékezőknek. Végighallgatta Dr. Raffai Ernő történész professzor megemlékezését, amelyet a kapu felavatásakor mondott el. Árnyat adott annak a székely fiatalembernek aki a kapu átadásának megünneplésére a Székelyföldi Okland településről volt a vendégünk.
A fa igazi hős, hiszen e fajtának a várható életkora 60-80 esztendő, ő már ezen túl van. A zsoltáros szerint az emberi idő 70 legfeljebb 80 év. Nagyon sok szamosszegi lakos ettől jóval tovább él.
Bízunk abban, hogy az a gesztus, amellyel néhai Filep György megajándékozta Szamosszeget még sokáig emlékezetes marad, és bízunk abban, hogy a fa és környéke méltó kultikus tere lesz a megemlékezőknek.

Képek a fáról/facsoportról
A fa/facsoport adatai
Fa/facsoport elhelyezkedése: 
Szamosszeg, Bocskai tér 3 szám előtti közterület É.sz. 48,2' 42,5' K.h. 22,21' 49"
Faj: 
Ezüst juhar ( Acer saccharinum
Kora: 
86 év
Magassága: 
25 méter
Törzskerület: 
386 cm