A budafoki Ősök fája

A fa/facsoport története

A helyi lakosok által Ősök fájaként tisztelt mezei juhar a település, az egykori Promontor első temetője területén, a település első temploma (ma kápolna) előtt áll. A templomot Padányi Bíró Márton veszprémi püspök szentelte fel 1748 májusában Péter és Pál apostolok tiszteletére. Dr. Joó Ernő A Péter-Pál utca története című tanulmányában (megjelent 2000-ben) a következőket írja: „A kápolna előtt áll egy több mint 250 éves mezei juhar fa, feltehető, hogy még a betelepülők ültethették. Méltán nevezhető az Ősök fájának” Ezt a felfogást erősítette meg polgári körünk, amikor egy erdélyi fafaragó által készített kopjafát állítottunk neki, ami megjelöli a fát és emlékezteti az erre járót, hogy egy olyan fa mellett megy el, amelyik még talán településalapító eleink templomba igyekeztét is látta. A kopjafát az Országépítő Alapítványtól nyerték el a kerületi városvédők egy országos pályázaton 2001-ben, amit aztán polgári körünk állított fel az Ősök fájától pár méterre, melyet minden évben Péter-Pál napkor a kápolnában lezajlott ökumenikus istentisztelet után emlékező szavak kíséretében megkoszorúzunk. Ez azt a civil összefogást is igazolja, amit a fa érdekében teszünk, mert létét, zöld lombját, árnyékát közösségi értéknek tartjuk.
A kápolna, és így az Ősök fája is körmenetek állomása, keresztutak kiinduló pontja a mai napig is. Legendáriumát Bartos Mihály helytörténész írta le, foglalta össze, amennyiben rövid kis írásában rendkívül szemléletesen, szinte meseszerűen írta le a fa születését, évszázadokon átívelő életét. Ebből a kis írásból már mesejáték is született, amit 2 évvel ezelőtt, Péter-Pál napi rendezvényünkön egy remek előadásban mutattunk be a gyerekeknek. Ennek hatását jól jellemzi egy nagymama bejegyzése polgári körünk honlapjának vendégkönyvében: „Köszönetet szeretnék mondani az idén megrendezett Péter Pál napok szinvonalas programjaiért. Nagyon élveztük az unokánkkal együtt a gyermekprogramokat, azóta más szemmel nézünk a Kápolnánál álló juharfára!”

S így sikerül az újabb nemzedék helyi ismereteinek, helyi kötődéseinek megalapozása.

Képek a fáról/facsoportról
A fa/facsoport adatai
Fa/facsoport elhelyezkedése: 
Budapest XXII. ker. (Budafok) Péter-Pál utca 1. É 47° 25,681' K 19° 2,140'
Faj: 
Mezei Juhar, Acer campestre
Kora: 
260 év
Magassága: 
13,5m (mért)
Törzskerület: 
2,22 m + 1,56 m (kéttörzsű)
Jelölő és támogatók adatai
Jelölő neve: 
Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör