Babóti Királyfa

A fa/facsoport története

A babóti Királyfák számunka a múlt ajándékát és ránk bízott kincsét jelentik, melyet meg kell őriznünk a jövő számára. A jelen vetélkedőben nevezett Béke téri fa a környék legszebbjének mondható, egyike a település közigazgatási területén védetté nyilvánított kocsányos tölgyeknek.
Származását illetően két felfogás létezik. Az elsőt a fák védetté nyilvánításáról szóló 10/1994. (VIII.1.) önkormányzati rendelet rögzíti, amely kimondja, hogy a tölgyeket 1896-ban a Millenium alkalmával ültették. Ezzel szemben a Dr. Tardy János szerkesztésében megjelent „Magyarországi települések védett természeti értékei” című könyv a következőket tartalmazza a babóti kocsányos tölgyekről: „A védettséget javasoló Balsay László erdőmérnök 1972-ben azt írta, hogy ezek a példányok a Kis- Rába mellékvizei, a Lőkös –ér és a Tordosa- ér közötti egykori ártéri keményfás tölgy- kőris- szil- ligeterdők hagyásfái. (…) Az őshonos, tájjellemző fák védelmének fontosságát a település lakói példamutató szemlélettel már igen korán felismerték és az út nyomvonalát is védelmüket megtartva alakították ki.”

Képek a fáról/facsoportról
A fa/facsoport adatai
Fa/facsoport elhelyezkedése: 
Babót, Béke tér 202. hrsz.
Faj: 
kocsányos tölgy
Kora: 
250-300 év
Magassága: 
15-20 méter
Törzskerület: 
450 m2
Jelölő és támogatók adatai
Jelölő neve: 
Babót Község Önkormányzata